UBND Thành phố HCM đã ban hành Quyết định 3254/QĐ-UBND về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 9 đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của quận 9.

Bản đồ Quy Hoạch sử dụng đất Quận 9

Theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Quận 9, đến năm 2020 tổng diện tích đất tự nhiên của quận 9 là 11.389, 6 ha : 
+ Đất nông nghiệp có diện tích 1.490 ha.
+ Đất phi nông nghiệp có diện tích 9.899,6 ha 

Trong đó đất phi nông nghiệp, cơ cấu đất được phân bổ như sau:
+ Đất phát triển hạ tầng có diện tích 2.315,2 ha,
+ Đất ở đô thị có diện tích 3.105,8 ha,
+ Đất quốc phòng có diện tích 283 ha,
+ Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng có diện tích 1.804,5 ha,
+ Đất cơ sở sản xuất kinh doanh có diện tích 1.695,4 ha…

 

Bản đồ Quy Hoạch sử dụng đất Quận 9
Bản đồ Quy Hoạch sử dụng đất Quận 9

Quy hoạch chi tiết các KDC tỉ lệ 1/2000 tại Quận 9

+ Đồ án điều chỉnh (mở rộng) quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm và dân cư quận 9, phường Long Trường – Trường Thạnh, quận 9.
Theo QĐ Số : 4043/QĐ-UBND Ngày 26/07/2013.
+ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phía Bắc đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, phường Phú Hữu, quận 9.
Theo QĐ Số : 4793/QĐ-UBND Ngày 04/09/2013.
+ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Long Thạnh Mỹ (khu 2), phường Long Thạnh Mỹ, quận 9.
Theo QĐ Số : 4791/QĐ-UBND Ngày 04/09/2013.
+ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư hiện hữu khu phố 2, 3 phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9.
Theo QĐ Số : 3627/QĐ-UBND Ngày 05/07/2013.
+ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Xóm Mới 2, phường Phước Long B, quận 9.
Theo QĐ Số : 3726/QĐ-UBND Ngày 09/07/2013.
+ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4 phường Phước Long A, quận 9.
Theo QĐ Số : 3790/QĐ-UBND Ngày 12/07/2013.
+ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Ích Thạnh, phường Trường Thạnh, quận 9.
+ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư dọc đường Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9.
Theo QĐ Số : 3484/QĐ-UBND Ngày 29/06/2013.
+ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Bến xe Miền Đông và ga depot, phường Long Bình, quận 9.
Theo QĐ Số : 7132/QĐ-UBND Ngày 30/12/2013.
+ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu giáo dục – đào tạo đại học tại phường Long Phước, Quận 9.
Theo QĐ Số : 4765/QĐ-UBND Ngày 15/09/2012.
Theo QĐ Số : 3791/QĐ-UBND Ngày 12/07/2013.
+ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, phường Hiệp Phú, quận 9.
Theo QĐ Số : 3468/QĐ-UBND Ngày 29/06/2013.
+ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư phía Đông đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9.
Theo QĐ Số : 4802/QĐ-UBND Ngày 04/09/2013.
+ Đồ án điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Bắc Rạch Chiếc, quận 9.
Theo QĐ Số : 3061/QĐ-UBND Ngày 15/06/2011.
+ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu đô thị mới Long Bình, quận 9.
Theo QĐ Số : 5528/QĐ-UBND Ngày 29/10/2012.

Có thể bạn quan tâm :