Gói đăng tin

Gói dịch vụ

Vui lòng chọn một danh sách gói dịch vụ

Miễn phí
 • Miễn phí

 • 10 ngày Ngày hết hạn
 • 5 Danh sách bất động sản
 • 1Danh sách các tính năng
 • Chọn
3 Tháng
 • 300,000VNĐ

 • 3 tháng Ngày hết hạn
 • 30 Danh sách bất động sản
 • 10Danh sách các tính năng
 • Chọn
1 Năm
 • 1,000,000VNĐ

 • 1 năm Ngày hết hạn
 • 100 Danh sách bất động sản
 • 50Danh sách các tính năng
 • Chọn
VIP
 • 5,000,000VNĐ

 • Không bao giờ hết hạn Ngày hết hạn
 • Không giới hạn Danh sách bất động sản
 • 50Danh sách các tính năng
 • Chọn

So sánh