Luật kinh doanh bất động sản năm 2018 “CÓ GÌ MỚI”

Thị trường Bất Động Sản năm 2018 đang phát triển rất mạnh mẽ, cùng với đó luật kinh doanh bất động sản 2018 cũng có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, hãy cùng xem luật kinh doanh bất động sản 2018 có gì mới nha. Thời gian gian cấp sổ đỏ rút ngắn lại chỉ còn 15 ngày […]

UBND Thành phố HCM đã ban hành Quyết định 3254/QĐ-UBND về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 9 đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của quận 9. Bản đồ Quy Hoạch sử dụng đất Quận 9 Theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Quận […]

Tổng hợp một số thông tin bảng giá đất tại các quận huyện tại TP.HCM như sau: QUẬN ĐƯỜNG ĐƠN GIÁ BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH TRUNG SON 69,621,472 BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH VO VAN VAN 18,232,490 BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH LIEN AP 1-2-3 17,112,094 BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH […]

So sánh

Nhập vào từ khóa của bạn