Thủ tục chuyển hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh 1.Thay đổi nơi đăng ký thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp. Đăng ký thường trú : +, Đăng ký nơi thường trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền +, Được cơ quan này làm thủ tục đăng […]

So sánh

Nhập vào từ khóa của bạn