Xem tuổi làm nhà năm 2018 Mậu Tuất đang được rất nhiều người quan tâm. Người Việt Nam rất quan trọng 3 điều: Xây nhà – cưới vợ – mua xe. Lựa chọn thời điểm đúng để xây nhà đang là một mối lo ngại mà hầu hết những gia chủ đều đang quan tâm. Xem tuổi xây nhà năm 2018 chính xác nhất được chúng tôi viết bên dưới, hãy xem ngay trước khi sở hữu cho mình 1 căn nhà hay 1 căn hộ cao cấp cũng như đất nền nhé:

Xem tuổi xây nhà năm 2018 cho người tuổi Tý:

 1. Người tuổi Tý nên xây nhà hướng nào – Giáp Tý

  Tuổi Giáp Tý hợp các hướng nhưTây Bắc ( thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài), Đông Bắc (củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu ), Tây Nam (cải thiện sức khỏe, trường thọ), Tây (củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử).
  – Hướng xấu tuổi Giáp Tý: Bắc (Không may mắn, thị phi, thất bại), Đông (phá sản, bệnh tật chết người), Đông Nam (xáo trộn trong quan hệ tình cảm, thù hận, kiện tụng, tai nạn), Nam (mất nguồn thu nhập, mất việc làm, cãi lộn.

 2. Người tuổi Tý nên xây nhà hướng nào – Nhâm Tý

  – Tuổi Nhâm Tý hợp hướng nào: Đông nam (thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài); Đông (Cải thiện sức khỏe, trường thọ); Nam (Củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu); Bắc (Củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử).
  – Hướng xấu: Tây (Không may mắn, thị phi, thất bại); Đông Bắc (Mất nguồn thu nhập, mất việc làm, cãi lộn); Tây Bắc(trộn trong quan hệ tình cảm, thù hận, kiện tụng, tai nạn); Tây Nam (Phá sản, bệnh tật chết người)

 3. Người tuổi Tý nên xây nhà hướng nào – Canh Tý

  Tuổi Canh Tý hợp hướng nào: Bắc (Thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài); Đông (Củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu); Nam (Cải thiện sức khỏe, trường thọ); Đông Nam (Củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử).
  Hướng xấu: Tây Bắc (Không may mắn, thị phi, thất bại); Tây nam (Mất nguồn thu nhập, mất việc làm, cãi lộn); Tây (Xáo trộn trong quan hệ tình cảm, thù hận, kiện tụng, tai nạn); Đông bắc (Phá sản, bệnh tật chết người).

 4. Người tuổi Tý nên xây nhà hướng nào – Bính Tý

  Hướng tốt xây nhà tuổi Bính Tý: Bắc (Thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài); Đông(Củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu); Nam (Cải thiện sức khỏe, trường thọ); Đông nam (Củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử).
  Hướng xấu tuổi Bính Tý tránh xây nhà: Tây Bắc (Không may mắn, thị phi, thất bại); Đông bắc(Phá sản, bệnh tật chết người); Tây(Xáo trộn trong quan hệ tình cảm, thù hận, kiện tụng, tai nạn); Tây Nam (Mất nguồn thu nhập, mất việc làm, cãi lộn)

 5. Người tuổi Tý nên xây nhà hướng nào – Mậu Tý

  – Tuổi Mậu Tý hợp hướng nào: Đông Nam (Thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài); Nam (Củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu); Đông (Cải thiện sức khỏe, trường thọ); Bắc (Củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử).
  – Hướng xấu tuổi Mậu Tý: Tây (Không may mắn, thị phi, thất bại); Tây nam (Phá sản, bệnh tật chết người); Tây bắc (trộn trong quan hệ tình cảm, thù hận, kiện tụng, tai nạn); Đông bắc (Mất nguồn thu nhập, mất việc làm, cãi lộn).

Xem tuổi xây nhà năm 2018 cho người tuổi Sửu:

 1. Người tuổi Sửu nên xây nhà hướng nào – Ất Sửu

  Hướng tốt tuổi Ất Sửu: Tây (Sinh Khí); Đông Bắc (Thiên y); Tây Nam (Diên niên); Tây bắc(Phục Vị).
  Hướng xấu tuổi Ất Sửu: Đông Nam (Hoạ Hại); Đông (Ngũ quỷ); Bắc (Lục Sát); Nam (Tuyệt Mệnh).
  Phương vị hợp với gia chủ tuổi ất sửu được xét theo Bát Quái mệnh cung phù hợp với đồ hình Hậu Thiên Bát Quái.
  Gia chủ tuổi ất sửu thuộc tây tứ mệnh nên sinh sống, làm việc ở phương là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc và Tây Nam. gia chủ tuổi ất sửu không nên sinh sống tại các phương Nam, Bắc, Đông và Đông Nam.
  Điều này nó đã lý giải tại sao hai người sinh cùng một thời điểm nhưng ở hai phương vị khác nhau sẽ có số mệnh sướng khổ khác nhau.

 2. Người tuổi Sửu nên xây nhà hướng nào – Đinh Sửu

  Hướng tốt: Nam (Sinh Khí); Đông Nam(Diên Niên); Bắc (Thiên Y); Đông(Phục Vị)
  Hướng xấu: Tây Nam (Hoạ Hại); Tây (Tuyệt Mệnh); Đông Bắc(Lục Sát); Tây Bắc (Ngũ Quỷ)
  Phương vị hợp với gia chủ tuổi đinh sửu được xét theo Bát Quái mệnh cung phù hợp với đồ hình Hậu Thiên Bát Quái.
  Gia chủ tuổi đinh sửu thuộc Đông tứ mệnh nên sinh sống, làm việc ở phương phương Nam, Bắc, Đông và Đông Nam. gia chủ tuổi đinh sửu không nên sinh sống tại các phương Tây Bắc, Tây, Đông Bắc và Tây Nam..
  Điều này nó đã lý giải tại sao hai người sinh cùng một thời điểm nhưng ở hai phương vị khác nhau sẽ có số mệnh sướng khổ khác nhau.

 3. Người tuổi Sửu nên xây nhà hướng nào – Kỷ Sửu

  Hướng tốt: Tây(Sinh Khí); Tây Nam (Diên Niên); Đông Bắc (Thiên Y); Tây Bắc (Phục Vị)
  Hướng xấu: Đông Nam (Hoạ Hại); Nam(Tuyệt Mệnh); Bắc (Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ)
  Phương vị hợp với gia chủ tuổi kỷ sửu được xét theo Bát Quái mệnh cung phù hợp với đồ hình Hậu Thiên Bát Quái.
  Gia chủ tuổi kỷ sửu thuộc tây tứ mệnh nên sinh sống, làm việc ở phương là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc và Tây Nam. gia chủ tuổi kỷ sửu không nên sinh sống tại các phương Nam, Bắc, Đông và Đông Nam.
  Điều này nó đã lý giải tại sao hai người sinh cùng một thời điểm nhưng ở hai phương vị khác nhau sẽ có số mệnh sướng khổ khác nhau.

 4. Người tuổi Sửu nên xây nhà hướng nào – Quý Sửu

  Hướng tốt: Đông(Sinh Khí); Đông Nam(Thiên y); Bắc(Diên niên); Nam (Phục Vị)
  Hướng xấu: Đông Bắc (Hoạ Hại); Tây(Ngũ quỷ); Tây Nam(Lục Sát); Tây Bắc (Tuyệt mệnh)
  Phương vị hợp với gia chủ tuổi quý sửu được xét theo Bát Quái mệnh cung phù hợp với đồ hình Hậu Thiên Bát Quái.
  Gia chủ tuổi quý sửu thuộc Đông tứ mệnh nên sinh sống, làm việc ở phương phương Nam, Bắc, Đông và Đông Nam. gia chủ tuổi quý sửu không nên sinh sống tại các phương Tây Bắc, Tây, Đông Bắc và Tây Nam..
  Điều này nó đã lý giải tại sao hai người sinh cùng một thời điểm nhưng ở hai phương vị khác nhau sẽ có số mệnh sướng khổ khác nhau.

Trên đây là Hướng tốt xem tuổi làm nhà năm 2018 của tuổi Tý và tuổi Sửu, Xem các tuổi khác tại đây:

Có thể bạn quan tâm: >> Nơi bán Bất Động Sản Uy Tín tại Hồ Chí Minh